Op dit dashboard is de voortgang van onze prestaties te zien. Het toont de meest recente cijfers en prestaties van ProRail: de prestaties van de dag, de prestaties van afgelopen 12 maanden en de norm (streefwaarde). De scores worden na afloop van elke dag bijgewerkt. De getoonde cijfers zijn dus altijd van de dag ervoor. De prestaties waar wij op sturen spreken wij elk jaar af met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en leggen we vast in het beheerplan.

Nieuwsberichten