Gevaarlijke stoffen

Per route wordt het aantal wageneenheden met gevaarlijke stoffen weergegeven.

Vervoerscijfers worden uitgedrukt in ketelwageneenheden (kwe). Eén gas- en/of vloeistofketelwagen is gelijk aan één ketelwageneenheid, 2 tankcontainers brandbare stof of 3 tankcontainers toxische stof komen overeen met één ketelwageneenheid.

Voor nadere informatie over Basisnet zie www.infomil.nl.