Op dit dashboard laten we de voortgang van onze prestaties zien. We geven de laatst beschikbare dagcijfers, de prestaties van dit kalenderjaar tot nu toe en het jaarcijfer van vorig jaar. Er zijn zes thema’s: Reizigersvervoer, Goederenvervoer, Hinder, Veiligheid, Duurzaamheid en Kerncijfers.

Voor de prestatie-indicatoren - hieronder aangegeven met de letter ’P’ - spreken we met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een streefwaarde en een bodemwaarde af. De ambitie (streefwaarde) staat als norm met een geel streepje in de grafieken. De bodemwaarde is de grenswaarde waarop we worden beoordeeld. Daarnaast hebben we informatie-indicatoren, aangegeven met de letter ’I’. We leggen de prestatie- en informatie-indicatoren vast in het beheerplan

Reizigersvervoer

Prestaties gericht op het laten rijden van reizigerstreinen.

Goederenvervoer

Prestaties gericht op het laten rijden van goederentreinen. 

Infrastructuur

Prestaties gericht op de beschikbaarheid van het spoor.

Veiligheid en Milieu

Ongewenste gebeurtenissen op het gebied van duurzaamheid, veilig reizen, veilig leven en veilig werken (aantal in de afgelopen 30 dagen).

Duurzaamheid

Prestaties die gericht zijn op een duurzame bedrijfsvoering van ProRail.

Kerncijfers

Aantallen van verschillende objecten van ProRail, lengte en gebruik van het spoor.

Legenda

Norm
Het 5-jaars gemiddelde