Prestaties die gericht zijn op een duurzame bedrijfsvoering van ProRail.

Legenda

Norm
Het 5-jaars gemiddelde