Prestaties gericht op de beschikbaarheid van het spoor.

Legenda

Norm
Het 5-jaars gemiddelde