Prestaties gericht op het laten rijden van goederentreinen. 

Legenda

Norm
Het 5-jaars gemiddelde